FAQ – Soalan Lazim Mengenai Takaful

FAQ – Soalan Lazim Mengenai Takaful

Takaful adalah konsep insurans yang didasarkan pada Muamalat Islam, mematuhi peraturan dan undang-undang Syariah. Ini adalah konsep yang telah dipraktikkan selama lebih dari 1.400 tahun.

Pada prinsipnya, sistem Takaful didasarkan pada kerjasama bersama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan bantuan antara kumpulan peserta. Dengan kata lain, ini adalah pemberian sumbangan bersama untuk membantu mereka yang memerlukan.

Takaful Insurans Konvensional
Berdasarkan Kerjasama Bersama Dan abTabarruʼ Hanya Berdasarkan Faktor Komersial
Percuma Dari ʼRibaʼ, ʼGhararʼ Dan ʼMaisirʼ. Berlimpah dengan ʼRibaʼ, ʼGhararʼ, dan ʼMaisirʼ.
Majlis Penasihat Syariah (SAC). Tiada Majlis Penasihat Syariah (SAC).
Keuntungan Akan Dibahagikan Di Kalangan Pengendali (Syarikat) Dan Peserta Mengikut Dasar Mudharabah Atau Bayaran Pelaburan Prestasi. Amalan Minat.

Kontrak insurans konvensional komersial dilarang (haram) menurut Syariah kerana sebab-sebab berikut:


[a] Gharar ‘Gharar’ diambil dari perkataan Arab yang bermaksud ketidakpastian. Menurut para sarjana, ‘gharar’ didefinisikan sebagai kontrak di mana hasilnya tidak diketahui atau disembunyikan atau salah satu kemungkinan di mana kejadian yang sering berlaku adalah yang lebih ditakuti. Kontrak insurans konvensional adalah kontrak pertukaran di mana pihak yang diinsuranskan membayar harga (premium) dan syarikat insurans memberikan pampasan. Dalam kontrak pertukaran, elemen ‘gharar’ yang dapat membatalkan kesahihan penjualan adalah persetujuan. Al-Quran mengatakan yang bermaksud“Hai orang-orang yang kamu percayai, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang salah, kecuali melalui perdagangan dengan persetujuan bersama.” (An-Nisa ‘: 29)

Walau bagaimanapun, perkara dalam kontrak diperlukan dalam menentukan persetujuan kerana tidak logik untuk mengatakan bahawa seseorang memberikan persetujuan terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Terdapat empat jenis ‘gharar’ yang diperjelaskan oleh para sarjana kita. Ini adalah:
i. Gharar dalam hasilnya Semasa kontrak dibuat, baik syarikat insurans maupun yang diinsuranskan mengetahui hasil kontrak tersebut. Tertanggung tidak mengetahui dengan jelas sama ada dia akan mendapat pampasan atau tidak sebagai pertukaran kepada premium yang telah dibayarnya. Begitu juga, syarikat insurans tidak mengetahui hasilnya.

ii. Gharar dalam keberadaannya Dalam kontrak insurans konvensional, pihak yang diinsuranskan tidak mengetahui kewujudan (kuantum) pampasan kerana ia bergantung pada hasil yang mungkin atau tidak berlaku.


iii. Gharar dalam hasil pertukaran Ketika kontrak dibuat, baik penanggung insurans maupun penanggung insurans mengetahui hasil pertukaran tersebut. Diinsuranskan tidak mengetahui sama ada mereka akan menerima pampasan sebagai ganti premium yang mereka bayar. Begitu juga, syarikat insurans tidak mengetahui berapa banyak premium yang akan mereka terima. Kadang kala syarikat insurans menerima premium hanya sekali atau beberapa kali, tetapi harus membayar ganti rugi yang tidak setimpal dengan premium.


iv. Gharar dalam tempoh kontrak Menurut beberapa sarjana, apabila kontrak ditangguhkan, tempoh tersebut harus diketahui. Sekiranya tidak, kontrak tersebut dianggap tidak sah. Keadaan yang sama timbul dalam kontrak insurans konvensional di mana pampasan berdasarkan jangka masa yang tidak diketahui.[b] Maisir ‘Maisir’ juga diambil dari perkataan Arab yang bermaksud perjudian. Kontrak insurans konvensional disamakan dengan perjudian di mana sekiranya bahaya (risiko) berlaku, syarikat insurans akan kehilangan. Sebaliknya jika bahaya tidak berlaku, orang yang diinsuranskan akan kehilangan. Selanjutnya beberapa sarjana berpendapat bahawa sumber wang yang dibayar sebagai pampasan tidak ditentukan.

[c] Riba ‘Riba’ diambil dari perkataan Arab yang bermaksud minat. Terdapat banyak ayat yang melarang ‘riba’. Yang sebenarnya merupakan ‘riba’ selalu menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebilangan sarjana berpendapat bahawa faedah sama ada pada pembayaran pokok atau lewat adalah ‘riba’. Bentuk-bentuk ‘riba’ lain yang ditetapkan oleh sunnah Nabi adalah pertukaran unsur ‘ribawi’ di mana terdapat perbezaan waktu dan / atau kuantiti. Unsur-unsur ‘ribawi’ yang disebutkan oleh Nabi adalah emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, barli untuk barli, kurma untuk kurma, dan garam untuk garam. Betul atau salah, dengan membuat analogi, wang mirip dengan emas dan perak di mana ia adalah medium pertukaran. Oleh itu, ia adalah unsur ‘ribawi’ dan bahawa dalam kontrak pertukaran antara syarikat insurans dan pihak yang diinsuranskan terdapat perbezaan dari segi kuantiti dan jumlahnya. Selanjutnya, para sarjana ini berpendapat bahawa syarikat insurans konvensional memberikan pinjaman dari premium yang diterima dan mengenakan faedah dan tidak syak lagi bahawa ini adalah ‘riba’.

Al-Wakalah adalah kontrak di mana peserta memberi kebenaran kepada pengendali untuk menjalankan urusan dana bagi pihaknya. Melalui kontrak ini, Takaful IKHLAS akan mengenakan yuran pengurusan dari Ta’awuni Account Pool (TAP) untuk tugasnya.

Ini adalah dana untuk melaburkan sumbangan peserta melalui kaunter Islam, Sijil Islam Kerajaan, Bon Islam, Deposit tetap di institusi Kewangan Islam.

PIA adalah dana untuk produk Takaful Keluarga yang terdiri daripada ciri-ciri perlindungan dan pelaburan tetapi Dana PRIA dan GRIA hanya untuk produk Umum Takaful yang terdiri daripada ciri perlindungan sahaja.

Menghadapi tragedi dalam hidup? Adakah anda salah seorang peserta kami? Sekiranya ya, kami sedia membantu anda. Terdapat pelbagai jenis tuntutan yang kami tangani dan ia adalah:


i. Tuntutan Kematian

ii Perbelanjaan Kematian Segera

iii Hilang Upaya Kekal Tetap (TPD) 

iv Manfaat Hospital (HB)

vi Pengabaian Sumbangan (WC)

vii Penyakit Kritikal

viii Manfaat Pendapatan Keluarga

Cara mengemukakan Tuntutan Takaful Keluarga:

 1. Tuntutan mesti dimaklumkan kepada Jabatan Tuntutan Takaful Keluarga secara bertulis sejurus selepas kejadian. Sila hubungi 03-27239999 untuk mendapatkan borang tuntutan.

 2. Penyataan Penuntut mesti dilengkapkan dan ditandatangani oleh pihak menuntut yang berhak kepada siapa faedahnya dibayar dengan cara berikut: –
  a) Wasi Penyataan tersebut mesti dilengkapkan dan diberikan oleh orang yang dinamakan dalam borang wasi.
  b) Hibah yang dicadangkan Penyataan tersebut mesti dilengkapkan dan diberikan oleh orang yang manfaatnya perlu dibayar. Untuk kes kecil, pernyataan mesti dilengkapkan oleh ibu bapa atau penjaga sahnya.
  c) Penyerah Hak Penyataan mesti dilengkapkan dan diberikan oleh Pemegang Hak.
 3. Dapatkan dan kirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk menyokong tuntutan ke Jabatan Tuntutan Takaful Keluarga.

 4. Semua salinan dokumen untuk menyokong tuntutan mesti disahkan sebagai salinan benar oleh Pesuruhjaya Sumpah atau mana-mana atau mana-mana kakitangan Tuntutan Takaful Keluarga.
 5. Semua dokumen yang diperlukan mesti disertakan oleh pihak menuntut dengan perbelanjaan pihak yang menuntut.
Dokumen Diperlukan Jenis Tuntutan
Kematian Hilang Upaya Kekal Perbelanjaan Kematian Segera Pengecualian Caruman / Faedah Pendapatan Keluarga ** Manfaat Pendapatan Hospital Penyakit kritikal
Borang tuntutan X X X X    
Penyataan Doktor X X   X   X
Surat Akuan Kematian (Salinan Bertauliah) / Permit Pengebumian X   X X    
Kontrak Sijil Asal X X   X    
Laporan Polis / Laporan Post Mortem (Kes Kemalangan Sahaja) X X   X    
Bukti Umur IE Fotokopi IC / Surat Beranak X     X    
Bukti Hubungan Antara Penuntut & Sijil Perkahwinan IE Peserta X     X    
Borang Tuntutan kemasukan ke hospital         X  
Sijil Kemasukan ke Hospital, Sekiranya Dikehendaki         X  
Nota Pelupusan         X  
Borang Tuntutan Penyakit Kritikal           X
Sijil Atendan Perubatan (Penyakit Kritikal)           X
Menyokong Laporan Perubatan Laporan Patologi EG Untuk Kanser           X
Surat Pentadbiran X          

Catatan: 
1) ** menunjukkan tuntutan untuk faedah ini harus dibuat melalui borang tuntutan Kematian / TPD.
2) Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai Prosedur Tuntutan, jangan ragu untuk menghubungi Jabatan Tuntutan Takaful Keluarga di talian 03-27239999

Ia mengambil masa lebih kurang 3 minggu.

Pembayaran akan dibuat melalui cek.

11. Apa itu E-Covernote?


IKHLAS Motor memberikan para peserta kami pengeluaran segera atau pembaharuan nota perlindungan segera. Ia juga dihubungkan secara elektronik dengan JPJ untuk penerbitan cakera cukai jalan.

Anda mengalami kemalangan dan ingin mengemukakan tuntutan kepada kami. Langkah 1 – Buat laporan polis sejurus selepas kemalangan


Langkah 2 – Beritahu bahagian tuntutan kami mengenai kemalangan dan dapatkan borang tuntutan yang perlu dilengkapkan. Sekiranya kenderaan dapat dipandu, hantar ke bengkel panel terdekat, jika tidak, sila hubungi nombor bebas tol kami 1-300-88-0048 untuk perkhidmatan penarik.


Langkah 3 – Pastikan anda menyerahkan dokumen sokongan untuk membolehkan kami mempercepat tuntutan anda.


Langkah 4 – Kebenaran untuk pembaikan akan dikeluarkan ke bengkel dalam waktu 24 jam setelah menerima anggaran pembaikan atau laporan penyesuaian.

Ya, tetapi pembaikan mestilah bengkel panel kami atau dia boleh pergi ke pembaiki Francais. Sekiranya pembaiki panel sila rujuk senarai bengkel panel kami.

Setelah menerima dokumen yang lengkap, akan memakan masa sekitar 10 hari bekerja.

Tarikh kami menerima permohonan surat penyerahan.

Syarat untuk mengubah kaedah pengambilan dari Auto Debit ke BPA adalah seperti berikut:
a. Permintaan untuk menukar borang (pilihan)


b. Set lengkap borang BPA (wajib)

i. BPA 1/79 borang

ii. Salinan I / C (pembayar yang bekerja di kerajaan)

iii. Slip gaji terkini

iv. ‘Ada kelayakan Caruman’

Anda perlu menghantar:


a. Permintaan untuk Borang Perubahan

b. Isi borang Auto Debit / Credit Card yang baru

Anda perlu mengemas kini tarikh luput terakhir melalui notis bertulis.

a. AD MBB / BSN – 2 minggu dari tarikh pendaftaran

b. Kad Kredit-1 hari dari tarikh pendaftaran

c. BPA-2 bulan dari tarikh penyerahan ke BPA

d. FPX-45 hari dari penyerahan ke BIMB

Berdasarkan garis panduan syarikat, perubahan tersebut tidak dibenarkan. Sebabnya apabila perubahan berlaku, ia akan mempengaruhi keseluruhan premium dan PIA / PRIA atau mana-mana premium akan dinaikkan / diturunkan dan ia akan bermula dari usia kemasukan sijil.

Kemungkinan boleh datang dari:


a. Potongan bermula lewat kira-kira 2-3 bulan setelah polisi berkuatkuasa.

b. Menerima pembayaran tetapi tidak ada nombor rujukan (polisi) atau nombor rujukan yang salah untuk SI / Maybank2U / bank di kaunter bank seperti Maybank, BSN dan lain-lain. Oleh itu, pembayaran tidak dimasukkan dan polisi akan tertunggak dan akan luput.

Ya awak boleh.

a. Kes standard / tanpa kesalahan: 10 hari

b. Dengan kesilapan: lebih daripada 10 hari

Anda boleh melayari laman web kami di www.takaful-ikhlas.com.my . Terdapat maklumat lengkap di halaman ini sebelum anda dapat mengeluarkan Nota Sampul dengan mengikuti arahan langkah demi langkah.

Tidak, buat masa ini hanya berlaku untuk Kereta Motor-Swasta dengan liputan komprehensif sahaja. 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *