Produk

Medical Card MEDIPLAN – Takaful Ikhlas

Dizaman serba canggih dan mencabar ini kita sering terdedah kepada macam-macam masalah kesihatan. Kalau bukan penyakit keturunan, penyakit berjangkit. Kita juga berisiko terlibat dalam pelbagai jenis perkara yang tidak diingini yang membawa kepada masalah kesihatan dan ketidakmampuan.

HIBAH DAN WAKAF

Hibah bemaksud hadiah,hibah takaful pula adalah hadiah (pampasan kematian) yang akan diberikan kepada orang yang tersayang (penama) tanpa wasiat & tidak tertakluk kepada hukum faraid jika pemegang takaful itu meninggal dunia.

INCOME PROTECTION PLAN

3 perkara yang menjadi MALAPETAKA KEWANGAN/ FINANCIAL DISASTER; Kematian, lumpuh dan sakit kritikal 3 perkara di atas, sekiranya berlaku dalam kehidupan seseorang boleh menyebabkan malapetaka kewangan atau financial disaster.

IKHLAS SAVING PRIME TAKAFUL

IKHLAS SAVING PRIME TAKAFUL

IKHLAS Education Takaful Plus

Pelan ini direka khas untuk kanak-kanak berumur semasa kemasukan di antara tiga puluh (30) hari hingga dua belas (12) tahun, di mana ianya memberi perlindungan ke atas kematian atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD) ke atas Peserta Takaful sebelum Sijil Takaful matang.

POLISI KASIH SAYANG

LOVING COUPLE POLICY | POLISI KASIH SAYANG Saya sudah, anda bila lagi? Saya langgan, saya bayar dan letak nama isteri sebagai pemilik polisi dan saya sebagai orang dilindungi

Share This: